Spoštovani obiskovalec!

Pri Navkom d.o.o. jemljemo našo zavezo k varovanju osebnih podatkov zelo resno, zato vam želimo v tem dokumentu predstaviti vse informacije o tem kako poteka obdelava osebnih podatkov v našem podjetju.

V tem dokumentu najdete informacije o:

1.      Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Navkom d.o.o.

Kontaktne informacije:

Navkom d.o.o.

Cesta v Log 19

1351 Brezovica

e-naslov: info@navkom.si

Na zgornje kontakte nas lahko kadarkoli kontaktirate v primeru vprašanj iz naslova varstva osebnih podatkov.

2.      O obdelavi osebnih podatkov

Vsa obdelava osebnih podatkov poteka na ustrezni pravni podlagi in za vnaprej določene, zakonite namene. Pri vsaki obdelavi poskrbimo tudi za primerne roke hrambe in za učinkovit in trajen izbris oz. anonimizacijo osebnih podatkov po poteku roka hrambe.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, podatke pa ste nam dolžni posredovati kadar tako določa zakon. Želimo pa vas opozoriti, da vam določenih storitev ne moremo nuditi brez posredovanja osebnih podatkov (tako npr. ni mogoča sklenitev pogodbe, brez osebnih podatkov, ki jih potrebujemo, da sklenemo veljavno pogodbo).

Navkom d.o.o. obdeluje osebne podatke za različne namene, ki jih, zaradi preglednosti, predstavljamo v spodnji tabeli.

 

Namen obdelave

Pravna podlaga

Kategorije osebnih podatkov

Rok hrambe

Izvajanje naših storitev

Pogodbeni odnos

Ime in priimek, podjetje (če gre za pravno osebo), kontaktni podatki

5 let od zaključka pogodbenega odnosa

Priprava odgovorov na vaša povpraševanja

Zakoniti interes zagotavljanja komunikacije s potencialnimi kupci

Ime in priimek, podjetje, e-naslov, telefonska številka

6 mesecev od zaključka komunikacije za fizične osebe in 1 leto od zaključka komunikacije za pravne osebe

Komuniciranje z vami na podlagi izpolnjenega obrazca za tehnično pomoč

Pogodbeni odnos

Ime in priimek, e-naslov, telefonska številka, podatki o podjetju (če gre za pravno osebo)

30 dni od zaključka komunikacije

Izvajanje servisnih storitev

Pogodbeni odnos

Ime in priimek, kontaktni podatki, podatki o podjetju (če gre za pravno osebo), naslov za izvedbo servisa

5 let od zaključka servisa

Pošiljanje e-novic obstoječim kupcem

Zakon

e-naslov, ime in priimek

Do preklica

Pošiljanje e-novic prijavljenim uporabnikom

Soglasje

e-naslov, ime in priimek

Do preklica

Komunikacija s posamezniki na sejmih in dogodkih

Zakoniti interes zagotavljanja komunikacije s potencialnimi kupci

Ime in priimek, e-naslov, telefonska številka, podatki o podjetju (če gre za pravno osebo)

6 mesecev od zaključka komunikacije za fizične osebe in 1 leto od zaključka komunikacije za pravne osebe

Uveljavljanje zahtevkov in zaščita naših pravic

Zakoniti interes sprožitve oz. sodelovanja v postopkih za uveljavitev pravic oz. obrambo pred zahtevki

Obseg podatkov je odvisen od posameznega postopka

10 let od zaključka postopka s pravnomočno odločbo

Registracija izdelkov za dodatno jamstvo

Pogodbeno razmerje

Nabor podatkov je razviden na registracijskem obrazcu

5 let od poteka jamstvenega obdobja

Pošiljanje obvestil o vzdrževanju izdelkov

Zakoniti interes zagotavljanje optimizacije poslovnega procesa

Ime in priimek, e-mail

Do preklica

Obdelava spletnega obrazca za podporo

Pogodbeno razmerje

Ime in priimek/ime podjetja, naslov, mesto, poštna številka, država, telefonska številka, e-mail, podatek o proizvajalcu vrat, ime in priimek kontaktne osebe, podatki o nakupu, podatki o reklamaciji, priloge

5 let od poteka jamstvenega obdobja

Obdelava spletnega obrazca Montaža

Predpogodbeno razmerje

Ime in priimek, e-mail, telefonska številka, opis, priloge

6 mesecev od zaključka komunikacije za fizične osebe in 1 leto od zaključka komunikacije za pravne osebe

3.      Varstvo vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke varujemo z različnimi ukrepi, kamor uvrščamo tako tehnične kot tudi organizacijske ukrepe. Redno skrbimo za posodabljanje programske opreme in tehnoloških ukrepov, da bi vam omogočili kar najvišji mero varnosti osebnih podatkov.

V primeru varnostnega incidenta, ki bi lahko ogrozil pravice in svoboščine posameznikov, bomo o takem incidentu obvestili Informacijskega pooblaščenca v 72 urah po zaznani kršitvi.

V primeru, da bi prišlo do varnostnega incidenta, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, bomo o takšnem incidentu obvestili tudi prizadete posameznike.

 

4.      Posredovanje vaših osebnih podatkov

Osebne podatke lahko posredujemo tudi tretjim osebam, ki nam zagotavljajo določene storitve, kot je to opredeljeno spodaj. Prav tako vaše osebne podatke lahko posredujemo državnim organom, kadar je to potrebno zaradi izpolnitve naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakon.

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci) samo, kadar je to nujno potrebno, da se izpolni namen, za katerega smo podatke zbrali. Posredovanje osebnih podatkov izvedemo zgolj na podlagi podpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, kjer je podrobneje opredeljena obdelava. Pogodbeni obdelovalci smejo obdelavo osebnih podatkov izvajati samo za namene, ki so določeni v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov.

Seznam naših pogodbenih obdelovalcev:

  • Računovodski servis,
  • Ponudniki IT storitev.

 

5.      Spletni vtičniki

Na naši spletni strani www.navkom.si vam omogočamo dostop do naslednjih spletnih vtičnikov: Facebook, LinkedIn, Vimeo in YouTube.

Obveščamo vas, da vsa socialna omrežja, našteta zgoraj, uporabljajo lastna pravila zasebnosti. Prosimo vas, da si ta pravila pozorno preberete preden se odločite za interakcijo s socialnimi omrežji.

Ponujamo vam linke do pravil zasebnosti za posamezno socialno omrežje:

 

6.      Vaše pravice

V povezavi z obdelavo osebnih podatkov imate naslednje pravice:

  • Dostop do osebnih podatkov: zahtevate lahko informacije o tem, ali obdelujemo osebne podatke o vas, dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi, ki jo izvajamo.
  • Popravek osebnih podatkov: v kolikor bi prišlo do nepopolnih oz. netočnih podatkov, lahko zahtevate popravek.
  • Omejitev obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da začasno omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, npr. za čas trajanja popravka osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas.
  • Izbris osebnih podatkov: zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, pri čemer pa ne smemo izbrisati podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa (ki je še v veljavi) in podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakona.
  • Izpis osebnih podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke posredujemo v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.
  • Preklic privolitve: kadarkoli lahko prekličete dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov, brez negativnih posledic za vas. Privolitev prekličete tako, da nam pošljete e-mail na info@navkom.si. Po preklicu privolitve, vam določenih storitev ne bomo mogli več zagotavljati.
  • Ugovor obdelavi osebnih podatkov: Pravico imate ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem. Ugovor podate tako, da nam pišete na info@navkom.si.
  • Pravica do prenosljivosti podatkov: Zahtevate lahko izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali in posredovanje teh podatkov k drugemu upravljavcu. Osebne podatke bomo, na vašo zahtevo, prenesli neposredno k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravice lahko izvajate tako da nam pišete na info@navkom.si. Na vaše zahteve bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 30ih dneh. V kolikor gre za obsežne zahteve pa lahko rok 30ih dni tudi podaljšamo, o čemer vas bomo obvestili.

Pridržujemo si pravico, da od vas zahtevamo posredovanje dodatnih osebnih podatkov, kadar vas na podlagi osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, ni mogoče z zanesljivostjo identificirati. V kolikor boste takšno posredovanje osebnih podatkov zavrnili, bomo vašo zahtevo zavrgli.

V kolikor ste mnenja, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, lahko podate prijavo pri informacijskemu pooblaščencu. Več informacij o pristojnosti Informacijskega pooblaščenca najdete na www.ip-rs.si

 

7.      Potrebujete več informacij?

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov se nahajajo v tej politiki zasebnosti, ki jo redno posodabljamo. Najnovejša verzija politike zasebnost vam bo vedno na voljo na navkom.si/politika-zasebnosti.

Za kakršnakoli dodatna vprašanja ali pojasnila pa smo vam na voljo na: info@navkom.si.