Spletno mesto www.navkom.si  je v lasti in upravljanju podjetja Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1353 Brezovica.

Vsebine na spletnem mestu je priskrbelo podjetje Navkom d.o.o.

Vsebina

Navkom d.o.o. se trudi po najboljših močeh zagotavljati varnost spletnega mesta, vendar ne jamči, da je spletno mesto brez virusov ali drugih škodljivih datotek oz. programske opreme, ki bi lahko škodovala uporabniku spletne strani. Navkom d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala posamezniku, ker uporablja vsebino na spletnem mestu. Posameznik je dolžan poskrbeti za lastno varnost pri uporabi spletnega mesta z ustrezno zaščitno programsko opremo.

Navkom d.o.o. ne zagotavlja nepretrganega delovanja spletnega mesta. Spletno mesto je lahko nedostopno zaradi različnih razlogov, kot so napake, padec sistema, vzdrževalna dela ipd.  Navkom d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti za posledice, ki bi lahko posamezniku nastale zaradi nedostopnosti oz. zmanjšane dostopnosti spletnega mesta.

Navkom d.o.o. ima ekskluzivno pravico določanja vsebine na spletni strani in lahko vsebino kadarkoli spremeni, brez kakršnegakoli predhodnega obvestila. Navkom d.o.o. vsebino spletne strani postavlja s skrbnostjo, vendar ne jamči za točnost, celovitost in popolnost vsebine na spletni strani. Vsa vsebina je informativnega značaja in Navkom d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala posamezniku, ker uporablja vsebino na spletnem mestu.

Avtorsko pravo in industrijska lastnina

Podjetje Navkom d.o.o. je, kot upravljavec spletnega mesta, izključni nosilec in imetnik lastninske pravice na spletnem mestu, kot tudi avtorske pravice in ostalih pravic industrijske lastnine. Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je avtorsko zaščitena in jo uporabniki spletnega mesta lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in skladno z namembnostjo spletnega mesta.

Kakršnakoli uporaba vsebine na spletnem mestu, ki presega zgoraj opredeljeno rabo, je mogoča zgolj ob predhodnem dogovoru s Navkom d.o.o. Za vsebino na spletnem mestu štejejo vse informacije, ne glede na obliko (tekstovna oblika, video ali audio oblika, slikovni materiali kot so fotografije in grafike, ipd.).

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije glede spletnega mesta ali uporabe vsebin na spletnem mestu se lahko obrnete na:

e-pošta: info@navkom.si